พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน การพัฒนาชุดตรวจเชื้อไวรัสในโรคไข้หัดสุนัข

ทีมนักวิจัย สวทช. ได้พัฒนาชุดตรวจแบบรวดเร็ว ตรวจหาแอนติเจนของเชื้อไวรัส ที่ก่อให้เกิดโรคไข้หัดสุนัข จากตัวอย่างที่เป็นสารคัดหลั่ง สามารถอ่านสัญญาณได้ภายใน 10-15 นาที มีประสิทธิภาพดีกว่า หรือเทียบเท่าชุดตรวจจากต่างประเทศ

continue reading »