ปัจจุบัน การตรวจวินิจฉัยโรคไข้หัดสุนัข ต้องพิจารณาจากประวัติการทำวัคซีน และอาการที่แสดง แต่โรคนี้มักมีอาการที่คล้ายกับโรคอื่น ทำให้การวินิจฉัยเป็นไปได้ยาก และอาจเกิดการผิดพลาดได้ ปัจจุบันมีการใช้ชุดตรวจในการวินิจฉัยโรคเบื้องต้น แต่ชุดตรวจในปัจจุบันเกือบทั้งหมด นำเข้าจากต่างประเทศและมีราคาแพง

ทีมนักวิจัย สวทช. ได้พัฒนาชุดตรวจแบบรวดเร็ว ตรวจหาแอนติเจนของเชื้อไวรัส ที่ก่อให้เกิดโรคไข้หัดสุนัข จากตัวอย่างที่เป็นสารคัดหลั่ง เช่น น้ำตา น้ำมูก สามารถอ่านสัญญาณได้ภายใน 10-15 นาที มีประสิทธิภาพดีกว่า หรือเทียบเท่าชุดตรวจจากต่างประเทศ และมีความจำเพาะสอดคล้องกับเทคนิคพีซีอาร์ ซึ่งเป็นวิธีมาตรฐานในการตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ ทำให้การรักษาเป็นไปได้อย่างถูกต้อง และทันเวลา ซึ่งจะช่วยลดอัตราการเสียชีวิตของสุนัขลงได้ แถมยังช่วยลดค่าใช้จ่ายของเจ้าของสุนัขได้อีกด้วย เนื่องจากใช้เทคโนโลยีการผลิตภายในประเทศไทยของเรา

 

Tags: , , , , , , , ,