พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน นวัตกรรมสำหรับสัตว์เลี้ยง

บริษัทไอเว็ท (ประเทศไทย) จำกัด ทำการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยง และเครื่องมือสำหรับสัตวแพทย์ ในการให้บริการรักษาสุขภาพสัตว์เลี้ยง ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และได้เข้าร่วมโครงการ startup voucher ของ สวทช. ที่ช่วยสนับสนุนองค์ความรู้ในการดำเนินธุรกิจ

continue reading »