บริษัทไอเว็ท (ประเทศไทย) จำกัด ทำการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยง และเครื่องมือสำหรับสัตวแพทย์ ในการให้บริการรักษาสุขภาพสัตว์เลี้ยง ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และได้เข้าร่วมโครงการ startup voucher ของ สวทช. ที่ช่วยสนับสนุนองค์ความรู้ในการดำเนินธุรกิจ ทั้งในรูปแบบของการจัดอบรมและสัมมนาต่างๆ รวมทั้งสนับสนุนเงินทุน ในการส่งผลงานเข้าประกวดรางวัลนวัตกรรมในต่างประเทศ เป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ของบริษัท ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างทั้งในและต่างประเทศ

โดยผลิตภัณฑ์ที่บริษัทไอเว็ท(ประเทศไทย) จำกัด วิจัยและพัฒนาขึ้นนั้นครอบคลุมตั้งแต่การป้องกัน รักษา ตลอดจนการฟื้นฟูสุขภาพสัตว์เลี้ยงอย่างครบวงจร อาทิ วีลแชร์สำหรับสัตว์พิการและเพื่อการกายภาพบำบัด ขาเทียมสำหรับสัตว์พิการ ชุดช่วยพยุงน้ำหนักเพื่อช่วยกายภาพบำบัดสำหรับสัตว์สูงอายุ กล้ามเนื้ออ่อนแรง ลู่วิ่งในน้ำสำหรับการทำธาราบำบัด ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกให้ทั้งเจ้าของสัตว์เลี้ยง สัตวแพทย์ และช่วยให้คุณภาพชีวิตของสัตว์เลี้ยงดีขึ้น

 

Tags: , , , , , , , , , , ,