ผพว. เชิญชวนพนักงาน สวทช. ร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗

ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการ สวทช. เชิญชวนพนักงาน สวทช. ร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณ เป็นบุคลากรที่ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และตั้งใจปฏิบัติงาน ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เพื่อนำไปสู่การสร้างประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557

continue reading »