พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน Thailand Tech Show 2016 : ช็อปงานวิจัยในราคา 30,000 บาท

ในโลกธุรกิจปัจจุบันที่มีการแข่งขันสูง การทำธุรกิจให้เติบโตและแข่งขันได้ จึงจำเป็นต้องอาศัยเทคโนโลยี และนวัตกรรมเข้ามาช่วย สวทช. รวบผลงานวิจัยมากมาย ที่พร้อมต่อยอดเป็นธุรกิจ มาให้ผู้ประกอบการเลือกชอปไปลงทุน ในราคาเริ่มต้นที่ 30,000 บาท ในงาน Thailand Tech Show 2016

continue reading »