พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน NSTDA Beyond Limits ติดปีกอุตสาหกรรมนำนวัตกรรมไทยสู่สากล

สวทช. มุ่งสร้างความเชี่ยวชาญด้าน วทน. และทำงานเพื่อส่งมอบผลงานวิจัย ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศมาตลอด 27 ปี สำหรับในปี 2562 นี้ สวทช. มีแผนดำเนินงานภายใต้แนวคิด “NSTDA Beyond Limits : 6-6-10” ติดปีกอุตสาหกรรม นำนวัตกรรมไทยสู่สากล ที่มุ่งสร้างความเข้มแข็ง และความเชี่ยวชาญด้าน วทน. ขั้นสูง

continue reading »