เปิดคัมภีร์ “101 เคล็ดลับนักวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยง” บ่มเพาะตรงจุด มีกลยุทธ์โดนใจ และเปิดตัวหนังสือ 101 เคล็ดลับนักวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยง

โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน ได้จัดทำหนังสือ “101 เคล็ดลับนักวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยง” นำเสนอตัวอย่างและวิธีการบ่มเพาะเยาวชนโดยนักวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยง ให้ที่ประสบความสำเร็จในเส้นทางสายวิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัย รวมถึงเยาวชนรุ่นต่อๆ ไปให้มีใจใฝ่รักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

continue reading »