เสวนาและเปิดตัวหนังสือ “บ่มเพาะนักวิทย์ คิดเพื่อสังคม”

เสวนาและเปิดตัวหนังสือ “บ่มเพาะนักวิทย์ คิดเพื่อสังคม” วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 13:00 – 16:00 น. ห้องประชุม SSH-Auditorium อาคาร 18 (อาคารบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

continue reading »