งานแถลงข่าว NSTDA Beyond Limits : 6-6-10 “ติดปีกอุตสาหกรรม นำนวัตกรรมไทยสู่สากล”

งานแถลงข่าว NSTDA Beyond Limits : 6-6-10 “ติดปีกอุตสาหกรรม นำนวัตกรรมไทยสู่สากล” วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 – 14.00 น. ณ ห้องกมลทิพย์ 3 ชั้น 2 โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ

continue reading »