กิจกรรมจิตอาสาบรรจุหีบห่อหนังสือ “นักวิทย์คิดถึงในหลวง”

กิจกรรมจิตอาสาบรรจุหีบห่อหนังสือ “นักวิทย์คิดถึงในหลวง” วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 ณ ห้องออดิทอเรียม อาคารสำนักงานกลาง อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย เพื่อส่งมอบหนังสือให้แก่ห้องสมุดทั่วประเทศ จำนวนประมาณ 3,000 เล่ม

continue reading »