พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน แม่ฮ่องสอนไอทีวัลเล่ย์ โครงการดีเด่นของชาติ พ.ศ. 2557

รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน แม่ฮ่องสอนไอทีวัลเล่ย์ โครงการดีเด่นของชาติ พ.ศ. 2557

continue reading »