รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน แม่ฮ่องสอนไอทีวัลเล่ย์ โครงการดีเด่นของชาติ พ.ศ. 2557

 

Tags: , , , , , , , , , , , , ,