พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน พร้อมเสิร์ฟ 5 ผลงานเด่น ในกิจกรรม NSTDA Investors’ Day 2017

กิจกรรม NSTDA Investors’ Day 2017 เป็นกิจกรรมประจำปีของ สวทช. ที่คัดเลือกผลงานเด่นของ สวทช. และหน่วยงานพันธมิตร ที่พร้อมถ่ายทอดสู่เชิงพาณิชย์มานำเสนอ เพื่อให้กลุ่มนักลงทุนเป้าหมายมีโอกาสเข้าถึงผลงานวิจัย นำไปใช้ประโยชน์ได้จริง เพื่อต่อยอดธุรกิจให้เติบโต และเกิดการลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยี

continue reading »