พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติสำหรับสาธิตฝีมือคนไทย

สวทช. ได้พัฒนาเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติสำหรับสาธิต หรือ เออีดี เทรนเนอร์ เพื่อให้สามารถผลิตใช้ได้ในประเทศและมีราคาถูก ทดแทนการนำเข้าเครื่องจากต่างประเทศ ซึ่งมีราคาแพงกว่า เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติสำหรับสาธิต เป็นเครื่องมือสำหรับสอนการใช้เออีดี เป็นอุปกรณ์แบบพกพาสามารถวิเคราะห์จังหวะการเต้นของหัวใจ หรือช็อกกล้ามเนื้อหัวใจให้กลับมาทำงานปกติอีกครั้ง

continue reading »