สวทช. ได้พัฒนาเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติสำหรับสาธิต หรือ เออีดี เทรนเนอร์ เพื่อให้สามารถผลิตใช้ได้ในประเทศและมีราคาถูก ทดแทนการนำเข้าเครื่องจากต่างประเทศ ซึ่งมีราคาแพงกว่า เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติสำหรับสาธิต เป็นเครื่องมือสำหรับสอนการใช้เออีดี เป็นอุปกรณ์แบบพกพาสามารถวิเคราะห์จังหวะการเต้นของหัวใจ หรือช็อกกล้ามเนื้อหัวใจให้กลับมาทำงานปกติอีกครั้ง

สามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย โดยขั้นตอนการกระตุกหัวใจที่ถูกต้อง ได้รับการแนะนำจากคณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิต สามารถใช้ประกอบการฝึกอบรมจริงในหลักสูตรการช่วยชีวิตได้ ปัจจุบัน ผลงานนี้อยู่ระหว่างขอยื่นจดสิทธิบัตรและขึ้นบัญชีนวัตกรรม

 

Tags: , , , , , , , , ,