พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน AflaSense เครื่องตรวจสารพิษอะฟลาทอกซินแบบรวดเร็ว

รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน AflaSense เครื่องตรวจสารพิษอะฟลาทอกซินแบบรวดเร็ว

continue reading »