รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน AflaSense เครื่องตรวจสารพิษอะฟลาทอกซินแบบรวดเร็ว

 

Tags: , , , , , , , , , , , , ,