เปิดบ้าน สวทช. ตอนที่ 6: Tourism after COVID-19

ธุรกิจท่องเที่ยว คือ ธุรกิจที่ได้รับผลกระทบสูงสุดในภาวะ COVID19 นวัตกรรมจะทำให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวฟื้นตัวได้อย่างไร : Open house เปิดบ้าน สวทช. ตอนที่ 6

continue reading »