ธุรกิจท่องเที่ยว คือ ธุรกิจที่ได้รับผลกระทบสูงสุดในภาวะ COVID19 นวัตกรรมจะทำให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวฟื้นตัวได้อย่างไร : Open house เปิดบ้าน สวทช. ตอนที่ 6

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดงานวิจัย และ เทคโนโลยี ที่น่าลงทุนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้ผู้ประกอบการเลือกรับปรับใช้ในงานประชุมวิชาการประจำปี สวทช. NAC2021 สนใจงานวิจัย ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ opennstda@nstda.or.th หรือ โทร 02-5647000

#สวทช #NAC2021 #อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย #ท่องเที่ยว #innovation
05.17 สารฆ่าเชื้อไวรัสและเชื้อแบคทีเรียไร้กลิ่น
10.27 ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ สูตรนาโนอิมัลชั่น
17.10 CC TV อัจฉริยะ
21.03 MICE Catalogue
26.38 ระบบควบคุมการเข้าออกด้วยใบหน้า

 

Tags: , , , , , , , , , , ,