พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน Food & Agriculture นวัตกรรมอาหารและการเกษตรในงาน Agbio2017

งานประชุมวิชาการ Agbio 2017 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม นี้ที่ ไบเทค จะได้พบกับนิทรรศการด้านอาหารและการเกษตร ที่แสดงผลงานวิจัยต่างๆ เพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร รวมทั้งการเชื่อมโยงการผลิตจากชุมชนสู่ภาคอุตสาหกรรม

continue reading »