Science News – 2014/03/11

รายการ Science News ในตอนนี้ จะนำทุกท่านไปพบกับความสามารถที่น่าสนใจของแมลง ในการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมเพื่อการอยู่รอดได้อย่างน่าทึ่ง จากนั้นไปหาคำตอบกันว่าคนที่ไม่มีหัวใจ ไม่มีชีพจร สามารถมีชีวิตอยู่ได้อย่างไร สุดท้ายไปทำความรู้จักกับโรคติดเชื้อ อันตรายจากโรคติดเชื้อ และการรักษาโรคติดเชื้อ

continue reading »