เคล็ดลับเท้าหนึบของแมลงเต่าทอง
แมลงเป็นสายพันธุ์อึดที่มีมาตั้งแต่ยุคดึกดำบรรพ์ ในขณะที่สัตว์อื่นๆ สูญพันธุ์ไปมากมาย แต่แมลงยังสามารถดำรงพันธุ์อยู่ได้จนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้เพราะมันมีวิวัฒนาการที่ดีเยี่ยม และมีความหลากหลายสูงมาก โครงสร้างของมันปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมเพื่อการอยู่รอด อย่างน่าทึ่ง อวัยวะบางอย่างของแมลงนั้นใช้การได้ดีจนมนุษย์อยากจะเลียนแบบ

คนมีชีวิตอยู่ได้โดยปราศจากหัวใจได้อย่างไร
คนเราถ้าไม่มีหัวใจแล้วจะอยู่ได้ไหม ไม่ว่าจะเป็นหัวใจเนื้อแท้ๆ ที่เกิดมาก็มีแล้ว หรือหัวใจเทียมที่ทำด้วยวัสดุต่างๆ นานา หากย้อนไปแค่ 5 ปีคำตอบก็คงจะเป็นว่า ไม่มีทางแน่ แต่วันนี้คำตอบเปลี่ยนไปแล้วครับ มีคนที่ไม่มีหัวใจ ไม่มีชีพจร และยังสามารถมีชีวิตอยู่ได้อีกด้วย

อันตรายจากโรคติดเชื้อ
ปัจจุบันนี้ โรคภัยไข้เจ็บนับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ นี้สามารถเกิดขึ้นได้จากหลากหลายสาเหตุ แต่สาเหตุที่ทำให้ต้องสูญเสีย ทั้งชีวิตของมนุษย์ และชีวิตของสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นๆ ได้ครั้งละมากๆ ก็คือ อันตรายจากโรคติดเชื้อ ซึ่งเป็นโรคติดต่อ ที่สามารถเกิดการติดต่อระหว่างสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆ ได้ รายการ Science News ในตอนนี้ จะนำท่านไปทำความรู้จักกับโรคติดเชื้อ อันตรายจากโรคติดเชื้อ และการรักษาโรคติดเชื้อ

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,