พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน การประชุมวิชาการด้านวิทยาศาสตร์อวกาศ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์

เอพีอาร์แซฟ เป็นเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศ ด้านเทคโนโลยีอวกาศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ที่ริเริ่มโดยองค์การอวกาศแห่งชาติญี่ปุ่น หรือแจ๊กซ่า เพื่อส่งเสริมการพัฒนาโครงการด้านเทคโนโลยีอวกาศ และการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ ซึ่งกำหนดจัดประชุมปีละ 1 ครั้ง

continue reading »