เอพีอาร์แซฟ เป็นเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศ ด้านเทคโนโลยีอวกาศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ที่ริเริ่มโดยองค์การอวกาศแห่งชาติญี่ปุ่น หรือแจ๊กซ่า เพื่อส่งเสริมการพัฒนาโครงการด้านเทคโนโลยีอวกาศ และการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ ซึ่งกำหนดจัดประชุมปีละ 1 ครั้ง

สำหรับปี 2561 นี้ ประเทศสิงคโปร์เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ในระหว่างวันที่ 6-9 พฤศจิกายน โดย สวทช. และจีสด้า เป็นตัวแทนหน่วยงานของประเทศไทย เข้าร่วมการประชุม รายงานความก้าวหน้าโครงการ เอเชี่ยน ทราย ซีโร่ จี 2018 และโครงการวิจัยวิทยาศาสตร์อวกาศ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.aprsaf.org

 

Tags: , , , , , , , ,