พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน รถส่งของบังคับทางไกล AREE

สวทช. ร่วมกับ บริษัทบุญวิศวกรรม จำกัด พัฒนา AREE รถส่งของบังคับทางไกล ขึ้น เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ได้ใช้รถเข็น ที่ควบคุมจากทางไกลในการจัดส่งของให้แก่ผู้ป่วย โดยไม่ต้องเข้าไปในหอผู้ป่วยติดเชื้อ ซึ่งปกติบุคลากรทางการแพทย์ต้องสวมใส่ชุด PPE เพื่อป้องกันเชื้อโรค และทิ้งชุด PPE ทันทีหลังปฏิบัติหน้าที่เสร็จ การใช้ AREE จึงช่วยป้องกันการติดเชื้อ และประหยัดค่าชุด PPE ได้เป็นอย่างดี

continue reading »