สวทช. ร่วมกับ บริษัทบุญวิศวกรรม จำกัด พัฒนา AREE รถส่งของบังคับทางไกล ขึ้น เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ได้ใช้รถเข็น ที่ควบคุมจากทางไกลในการจัดส่งของให้แก่ผู้ป่วย โดยไม่ต้องเข้าไปในหอผู้ป่วยติดเชื้อ ซึ่งปกติบุคลากรทางการแพทย์ต้องสวมใส่ชุด PPE เพื่อป้องกันเชื้อโรค และทิ้งชุด PPE ทันทีหลังปฏิบัติหน้าที่เสร็จ การใช้ AREE จึงช่วยป้องกันการติดเชื้อ และประหยัดค่าชุด PPE ได้เป็นอย่างดี

AREE ออกแบบให้ใช้งานง่าย สร้างได้รวดเร็ว ราคาถูก และยังผ่านการรับรองมาตรฐานว่า ไม่รบกวนอุปกรณ์ทางการแพทย์อีกด้วย สามารถรับน้ำหนักสัมภาระได้ไม่ต่ำกว่า 5 กิโลกรัม วิ่งด้วยความเร็ว 2 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และวิ่งได้ระยะทาง 3 กิโลเมตรต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง ทำความสะอาดได้ง่ายด้วยการใช้น้ำยาฆ่าเชื้อและแอลกอฮอล์เช็ดบนอุปกรณ์โดยตรง AREE จึงเหมาะกับการใช้อำนวยความสะดวก และลดความเสี่ยงให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาล โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่ต้องช่วยกันดูแลความปลอดภัยให้แก่ทุกคน ดังเช่นปัจจุบัน

 

Tags: , , , , , , , , , , ,