สวัสดีสาระวิทย์ ตอน งาน Asia Digital Art Award 2012

รายการสวัสดี สาระวิทย์ในตอนนี้จะพาไปชม งานประชุมเชิงวิชาการและนิทรรศการ “Asia Digital Art Award: The First Symposium & Showcase 2012” ที่จัดขึ้นเพื่อกระตุ้นให้เกิดความรู้และทักษะความสามารถในด้านสื่อดิจิทัลในกลุ่มเยาวชนไทย

continue reading »