รายการสวัสดี สาระวิทย์ในตอนนี้จะพาไปชม งานประชุมเชิงวิชาการและนิทรรศการ “Asia Digital Art Award: The First Symposium & Showcase 2012” ที่จัดขึ้นเพื่อกระตุ้นให้เกิดความรู้และทักษะความสามารถในด้านสื่อดิจิทัลในกลุ่มเยาวชนไทย โดยครั้งนี้เป็นการจัดงานครั้งแรกในประเทศไทย ณ อาคารพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตอนที่ 1/3


ตอนที่ 2/3


ตอนที่ 3/3

 

Tags: , , , , , , , , , ,