พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน หุ่นฝึกช่วยชีวิตยางพาราพร้อมอุปกรณ์แสดงข้อมูลขณะฝึก

สวทช. ร่วมกับเครือข่ายนวัตกรรมยางพารา และคณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิต พัฒนาหุ่นจำลองจากยางพารา และชุดอุปกรณ์แสดงข้อมูลสำหรับใช้งานร่วมกับตัวหุ่น เพื่อส่งเสริมการสอน การฝึกช่วยชีวิตที่ได้มาตรฐาน ตัวหุ่นมีความนิ่มคล้ายร่างกายมนุษย์ มีราคาถูกกว่าการนำเข้า และเป็นการส่งเสริมการใช้ยางพาราภายในประเทศ

continue reading »