พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน ดูแลผู้สูงอายุที่บ้านผ่านแอปพลิเคชัน Health at Home

บริษัท เฮลท์ แอท โฮม พัฒนาแอปพลิเคชัน Health at Home สำหรับให้บริการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่บ้าน โดยจะทำหน้าที่ในการจัดหาผู้ดูแลที่มีคุณภาพ และมีทีมแพทย์ พยาบาลที่มีความรู้และประสบการณ์ ร่วมติดตามอาการ และให้การดูแลผ่านแอปพลิเคชัน

continue reading »