บริษัท เฮลท์ แอท โฮม พัฒนาแอปพลิเคชัน Health at Home สำหรับให้บริการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่บ้าน โดยจะทำหน้าที่ในการจัดหาผู้ดูแลที่มีคุณภาพ และมีทีมแพทย์ พยาบาลที่มีความรู้และประสบการณ์ ร่วมติดตามอาการ และให้การดูแลผ่านแอปพลิเคชัน

ผู้ดูแล จะทำหน้าที่บันทึกข้อมูลการดูแล รวมถึงอาการของผู้สูงอายุหรือคนไข้ในแต่ละวัน ทีมพยาบาลจะอ่านข้อมูลที่ผู้ดูแลบันทึกผ่านแอปพลิเคชัน เพื่อตรวจสอบข้อมูลสุขภาพต่างๆ และเตรียมพร้อมในการให้คำปรึกษากับผู้ดูแล และครอบครัวผู้รับบริการ ปัจจุบันมีผู้ดูแลกว่า 200 คน พร้อมให้บริการในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ healthathome.in.th

 

Tags: , , , , , , , , , , ,