อดีต ปัจจุบัน อนาคต อินเทอร์เน็ตประเทศไทย

การเสวนาเรื่อง อดีต ปัจจุบัน อนาคต อินเทอร์เน็ตประเทศไทย (Internet Development in Thailand: Past, Present and Future) วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 – 12.00 น. ห้องโถง ชั้น 1 อาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 (INC 2) ทาวเวอร์ A

continue reading »