• พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน YSC สร้างอนาคตชาติด้วยกลไกวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

  พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน YSC สร้างอนาคตชาติด้วยกลไกวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

  สวทช. จัดการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ หรือ YSC ครั้งที่ 23 เมื่อเดือนมีนาคม 2564 เปิดโอกาสให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลายจากทั่วประเทศ ส่งโครงงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเข้าร่วมการแข่งขัน เกิดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และสร้างสรรค์นวัตกรรม ภายใต้การทำงานร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา และยังได้รับคำแนะนำจากนักวิจัย สวทช. และผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยศูนย์ประสานงานในภูมิภาคต่างๆ

  continue reading »

   
   
 • พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน YSC สู่ Intel ISEF

  พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน YSC สู่ Intel ISEF

  สวทช. จัดการแข่งขันการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ หรือ YSC ครั้งที่ 21 เมื่อเดือนมีนาคม 2562 ซึ่งหนึ่งในโครงงานที่ชนะเลิศ ได้แก่ โครงงาน “การพัฒนานวัตกรรมชุดทดสอบเซนเซอร์เชิงสี เพื่อตรวจวัดปริมาณคลอรามีนในสระว่ายน้ำโดยตรง: แนวคิดใหม่ในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ” โดยทีมเยาวชนจาก โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จ.นครปฐม

  continue reading »