สวทช. จัดการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ หรือ YSC ครั้งที่ 23 เมื่อเดือนมีนาคม 2564 เปิดโอกาสให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลายจากทั่วประเทศ ส่งโครงงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเข้าร่วมการแข่งขัน เกิดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และสร้างสรรค์นวัตกรรม ภายใต้การทำงานร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา และยังได้รับคำแนะนำจากนักวิจัย สวทช. และผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยศูนย์ประสานงานในภูมิภาคต่างๆ

นอกจากนี้น้องๆ เยาวชนยังมีโอกาสได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนเยาวชนไทย เข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติ Regeneron ISEF 2021 ซึ่งเป็นเวทีการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยปีนี้ทีมเยาวชนไทยสามารถคว้ารางวัลแกรนด์อวอร์ด อันดับ 1 ในสาขาชีววิทยาเชิงคำนวณและชีวสารสนเทศศาสตร์ และยังได้รับรางวัลสเปเชียลอวอร์ด อันดับหนึ่ง ในสาขา Life Sciences จาก Sigma Xi อีกด้วย

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,