พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน ศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์

ศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ หรือ TMEC เป็นหน่วยวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญ มีห้องปฏิบัติการและเทคโนโลยีทันสมัย สำหรับออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะอุปกรณ์เซนเซอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บนแผ่นซิลิกอน รวมทั้งมีความเชี่ยวชาญเรื่อง ระบบเครื่องกลไฟฟ้าจุลภาค หรือ เมมส์

continue reading »