การสัมมนาหัวข้อ “NARLabs-NSTDA Joint Research Program Info Day”

การสัมมนาหัวข้อ “NARLabs-NSTDA Joint Research Program Info Day” ในงานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 16 หรือ 16th NSTDA Annual Conference: NAC2021 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-30 มีนาคม 2564

continue reading »