การสัมมนาหัวข้อ “NARLabs-NSTDA Joint Research Program Info Day” ในงานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 16 หรือ 16th NSTDA Annual Conference: NAC2021 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-30 มีนาคม 2564

NARLabs and NSTDA have close collaborations in Science, Technology and Innovation (STI). The forms of collaboration include network meeting, scientific workshop, joint research activity, and established overseas office. After the signing of NARLabs-NSTDA Memorandum of Understanding on December 1st, 2018, both institutes jointly organized a workshop to develop proposals based on mutual research interest. To further strengthen collaboration, The NARLabs- NSTDA Joint Research Program was initiated first time in 2020 under Framework Agreement on November 1st, 2019.

 

Tags: , , , , , , , , , , , , ,