พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน เฝ้าดูลูกรักให้เติบโตสมวัยด้วยแอป KidDiary

รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน เฝ้าดูลูกรักให้เติบโตสมวัยด้วยแอป KidDiary

continue reading »