รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน เฝ้าดูลูกรักให้เติบโตสมวัยด้วยแอป KidDiary

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,