พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน Koha ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ

จุดเด่นของ Koha คือ เป็นระบบเปิดที่เกิดจาก การพัฒนาร่วมกัน ของนักพัฒนาซอฟต์แวร์ และห้องสมุดทั่วโลก จึงมีฟังก์ชันงานต่างๆ ครบถ้วน ทัดเทียมกับระบบจากต่างประเทศ และที่สำคัญ มีราคาที่ประหยัดกว่าถึง 50 เปอร์เซ็นต์

continue reading »