เคยสงสัยกันไหมว่า ห้องสมุดที่มีหนังสือเป็นพันเป็นหมื่นให้บริการ บริหารจัดการกันอย่างไร ปกติแล้วจะใช้ระบบบริหารห้องสมุดอัตโนมัติในการบริหารจัดการ แต่เป็นระบบจากต่างประเทศที่มีราคาแพงและมีข้อจำกัดในการปรับแต่งระบบให้เข้ากับระบบห้องสมุดในบ้านเรา

อุทยานวิทยาศาสตร์ / สวทช. สนับสนุนธุรกิจบริษัท ปันสาร เอเชีย จำกัด หนึ่งในบริษัทเอกชนในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ซึ่งเป็นบริษัท Social Business ด้านระบบห้องสมุดและระบบการเรียนออนไลน์ได้พัฒนา Koha ระบบห้องสมุดอัตโนมัติแบบบูรณาการขึ้น เพื่อใช้ในการบริหารจัดการระบบห้องสมุดในประเทศไทย

จุดเด่นของ Koha คือ เป็นระบบเปิดที่เกิดจาก การพัฒนาร่วมกันของนักพัฒนาซอฟต์แวร์ และห้องสมุดทั่วโลก จึงมีฟังก์ชันงานต่างๆ ครบถ้วน ทัดเทียมกับระบบจากต่างประเทศ และที่สำคัญ มีราคาที่ประหยัดกว่าถึง 50 เปอร์เซ็นต์ Koha ตอบสนองระบบห้องสมุดของประเทศไทยได้ ไม่ว่าจะเป็นห้องสมุดขนาดใหญ่หรือเล็ก ระบบมีความทันสมัย ใช้งานง่าย ได้มาตรฐาน สามารถปรับให้ตรงตามความต้องการของห้องสมุดแต่ละแห่ง หรือนำข้อมูลในระบบไปประยุกต์ใช้ได้อย่างอิสระ

 

Tags: , , , , , , , , , , ,