พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน พิชิตปัญหาการผลิตที่นอนน้ำเพื่อผู้ป่วยแผลกดทับ

ผู้ประกอบการ KTC ใช้วัสดุจากยางพารา ผลิตเป็นถุงใส่น้ำคล้ายกระเป๋าน้ำร้อน ทำเป็นที่นอนน้ำเพื่อสุขภาพ สำหรับผู้ป่วยแผลกดทับ แต่พบปัญหาหลังใช้งานคือ อายุการใช้งานสั้น เกิดปัญหาการแตกรั่ว ไม่ได้มาตรฐานตามความต้องการ ผู้ป่วยเสี่ยงต่อการเกิดแผลกดทับ ติดเชื้อได้ง่าย รวมทั้งการผลิตซ้ำเกิดมีของเสีย และต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจำนวนมาก

continue reading »