ผู้ประกอบการ KTC ใช้วัสดุจากยางพารา ผลิตเป็นถุงใส่น้ำคล้ายกระเป๋าน้ำร้อน ทำเป็นที่นอนน้ำเพื่อสุขภาพ สำหรับผู้ป่วยแผลกดทับ แต่พบปัญหาหลังใช้งานคือ อายุการใช้งานสั้น เกิดปัญหาการแตกรั่ว ไม่ได้มาตรฐานตามความต้องการ ผู้ป่วยเสี่ยงต่อการเกิดแผลกดทับ ติดเชื้อได้ง่าย รวมทั้งการผลิตซ้ำเกิดมีของเสีย และต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจำนวนมาก

ทีมนักวิจัย สวทช. จึงช่วยแก้ปัญหาพัฒนาถุงใส่น้ำ โดยปรับเปลี่ยนตั้งแต่การใช้วัสดุยางพาราแบบ Food Grade การออกแบบแม่พิมพ์ วิธีการซีลฝาเปิด-ปิด การทดสอบอุณหภูมิ และความดันของแรงกดทับหนึ่งถุงใส่น้ำที่ 120 กิโลกรัม จนได้ผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานที่ต้องการ เมื่อนำไปใช้งานกับผู้ป่วย พบว่า ที่นอนน้ำมีความทนทานและยืดหยุ่นสูง ระบายความร้อน ระบบไหลเวียนผู้ป่วยดีขึ้น ลดการเกิดแผลกดทับ ผู้ป่วยฟื้นตัวได้เร็ว ประหยัดค่าใช้จ่ายในการผลิต และการดูแลรักษาผู้ป่วยเป็นอย่างมาก

 

Tags: , , , , , , , , , , , ,