พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน ห้องปฏิบัติการเก็บรวบรวมสายพันธุ์จุลินทรีย์

รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน ห้องปฏิบัติการเก็บรวบรวมสายพันธุ์จุลินทรีย์

continue reading »