พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน ยกระดับระบบขนส่งสินค้าด้วย Transportation Management System

ITAP สวทช พัฒนาระบบ TMS เพื่อช่วยยกระดับการขนส่งให้แก่ บริษัท สุขสวัสดิ์ โฮลดิ้ง จำกัด และกลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ โดยระบบนี้สามารถประมวลผลเส้นทางการจัดส่งสินค้า ที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติ และสามารถติดตามตำแหน่งของรถ และดูหลักฐานการจัดส่งได้แบบเรียลไทม์

continue reading »