งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจำปี 2554 (TechnoMart – InnoMart 2011) โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ Hall 9 อิมแพค เมืองทองธานี จัดเมื่อวันที่ 5-13 มกราคม 2555

 

Tags: , , , , , , , , , , ,