งานประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2552 สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) หรือ NAC 2009 จัดขึ้นที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี ระหว่างวันที่ 12-14 มี.ค.52 ภายใต้แนวคิด “สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ ฝ่าวิกฤตด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”

การจัดงานประชุมวิชาการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และผลงานวิจัยที่พัฒนาขึ้นภายใต้การสนับสนุนหรือดำเนินการโดย สวทช. โดยหวังให้เกิดการนำผลงานวิจัยไปต่อยอด และสร้างประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ซึ่งกิจกรรมหลัก ได้แก่ การสัมมนาวิชาการ การแสดงนิทรรศการงานวิจัย และการเจรจาธุรกิจ

 

Tags: , , , , , , , ,