หลังจากที่เยาวชนทั้ง 4 ได้รับการคัดเลือกในรอบสุดท้าย กลุ่มเยาวชนจะต้องนำความคิดที่อยู่ในกระดาษมาออกแบบและสร้างอุปกรณ์ทดลองจริงๆ ขึ้นมาครับ จากนั้นเจ้าหน้าที่ JAXA จะเดินทางมาตรวจอุปกรณ์การทดลองที่ประเทศไทย ซึ่งหากพวกเขาทำอุปกรณ์ไม่ได้มาตรฐาน หรือนำไปทดลองบนเครื่องบินไม่ได้จริงๆ ทางเจ้าหน้าที่ JAXA จะตัดสิทธิ์ในการขึ้นบินของพวกเขาทันที

 

Tags: , , , , , , , , , , ,