สัมภาษณ์พิเศษคุณชัดชาญ เอกชัยพัฒนกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัทเชียงใหม่วนัสนันท์ จำกัด ศูนย์รวมของฝากชื่อดังเมืองเชียงใหม่ ที่ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจนต่อยอดธุรกิจจนประสบความสำเร็จตอนที่ 1/3


ตอนที่ 2/3


ตอนที่ 3/3

 

Tags: , , , , , , , , ,